Přihláška do společnosti

Abychom mohli Vaši přihlášku zpracovat, prosíme o:

Vyplnění přihlašovacího formuláře (viz níže)

Zaslání profesního CV na vybor@csgt.cz

Zaslání skenu potvrzení o ukončení akreditovaného výcviku v Gestalt terapii na adresu vybor@csgt.cz

Doložit (ústně, nebo emailem) doporučení k přijetí od dvou stávajících členů ČSGT.

Vaše jméno

Titul

Profese

Poštovní adresa

Telefon

E-mail

Jméno institutu kde jsem absolvoval/a GT výcvik

Výcvik jsem ukončil

AbsolvovánímSložením záverečné zkoušky

Rok ukončení výcviku

Poznámky

Projevuji tímto zájem stát se řádným členem České společnosti pro Gestalt psychoterapii. Souhlasím s platnými stanovami ČSGT a zavazuji se jimi řídit.


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít