Česká společnost pro Gestalt terapii

Co je Česká společnost pro Gestalt terapii?

 

ČSGT je dobrovolná profesní a odborná organizace sdružující profesionály se zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie v ČR. Vznikla v roce 2004 a je zapsána ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek. Cílem ČSGT je upevňovat, prosazovat a rozšiřovat praktické uplatňování Gestalt psychoterapie v ČR a usilovat tak o její uznání v psychoterapii, poradenství a jiných oblastech pomáhajících profesí. Dalšími cíli jsou obhajování profesních zájmu psychoterapeutů sdružených v ČSGT, účast na tvorbě a rozvoji koncepce poskytování psychoterapie v ČR, stimulování odborného vzdělávání v Gestalt psychoterapii a vytváření podmínek pro zajištění vysoké úrovně profesionální kompetence a etiky. (Podrobněji o cílech ČSGT viz "Stanovy ČSGT").

Pro přihlášku do společnosti použijte následující odkaz.

Přihláška do ČSGT

Pokyny pro platbu členských příspěvků

 

Aktuality

Členy ČSGT zveme na Seminář ČSGT, kde bude přednášet Lynn Stadler. Seminář se uskuteční 15. 6. 2018Pomezí o. s. v odpoledních hodinách. Přesný termín zahájení semináře co nejdříve upřesníme.

***
Zveme vás na dva workshopy s Lynn Stadler v Brně. Uskuteční se v termínech 13. - 15. 6. 2018 (Introductory training) a 16. - 17. 6. 2018 (Advanced training). Přihlásit se můžete emailem u Michala Černíka ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). 

***

IVGT Praha vás srdečně zve na jedinečnou přednášku - NEUROBIOLOGIE GESTALT TERAPIE: OD REVIZE KE ZNOVUZROZENÍ - Felicie Carroll. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017. Více informací naleznete zde.

***

Na stránce Ke stažení najdete 3 kapitoly z knihy Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact, na níž se autorsky podílel Jan Roubal. Na překladu spolupracují kolegové napříč českými a slovenskými Gestalt instituty a společnostmi. Práce na překladu knihy pokračují, takže se můžete těšit na další přírůstky a někdy v budoucnu i na celou knihu v češtině. Přejeme inspirativní čtení!

***

8. 4. 2017 proběhla Členská schůze ČSGT, kde byl zvolen nový výbor společnosti ve složení:

Michal Černík - předseda
Vratislav Bareš - místopředseda
Kateřina Ožanová - místopředsedkyně
Barbara Ernest
Daniel Krejcar
David Navrátil
Tono Polák
Ondřej Ptáček
Simona Svozilová

Děkujeme všem za účast na volbách a slavnostním večírku!

***

7. 4. 2017 proběhl další odborný seminář ČSGT, tentokrát na téma Gestalt psychoterapie a psychiatrie,
kde byly prezentovány přednášky:

MUDr. Michaela Horáčková - Gestalt psychoterapie v ordinaci psychiatra: Cesta tam a zase zpátky
Mgr. Barbora Valková - Zkušenosti z práce na uzavřeném psychotickém oddělení
Mgr. Ondřej Ptáček a MUDr. Jan Knopp - komunikace psychoterapeuta a psychiatra
Děkujeme za všechny příspěvky do diskuze a těšíme se na další setkání.

***

Ve dnech 24.-26.3.2017 proběhla v kongresovém hotelu Jezerka v Železných horách 5. česká konference Gestalt psychoterapie s podtitulem "Pátý element: Setkání", kterou pořádal Institut pro výcvik v Gestalt terapii ve spolupráci s Easy Prague. Fotogalerii z této akce najdete na http://www.gestalt-praha.cz/.

 

Aktivity

Připravované akce:

 

Uspořádané akce:

* 8.4.2017 - Členská schůze ČSGT, byl zvolen nový výbor společnosti

* 7.4.2017 - Odborný seminář ČSGT na téma Gestalt psychoterapie a psychiatrie

* Workshop Gestalt Therapy with Children and Adolescents vedený americkou psychoterapeutkou Lynn Stadler, žačkou Violet Oaklander, proběhl ve dnech 21. - 24. 4. 2016 v Karlových Varech.  

 * Ve dnech 9. a 10. 10. 2015 se v Praze uskutečnila konference "Moving Self in Psychotherapy", jíž se ČSGT účastnila coby spolupořadatel.

* Ve dnech 15. - 17. 10. 2014 proběhla 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie v Sepetné.

* 15.10.2014 proběhla v Sepetné Valná hromada. ČSGT má nyní 83 platných členů. Byly zvoleny dvě nové členky Revizní komise ČSGT Taťána Šimečková a Martina Poláčková. Funkční období Výboru a Revizní komise bylo prodlouženo do dubna 2017. Další členská schůze proběhne na jaře 2015 v Brně.

 

   

Pokyny pro platbu členských příspěvků

Členský příspěvek činí 500 Kč a je splatný vždy do 1. 5. daného kalendářního roku na účet ČSGT: 35-4686030287/0100. Jako variabilní symbol použijte část rodného čísla před lomítkem. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno i příjmení. K platbě po uvedeném termínu budeme účtovat "penále" ve výši 200,-Kč.