Česká společnost pro Gestalt terapii

Co je Česká společnost pro Gestalt terapii?

 

ČSGT je dobrovolná profesní a odborná organizace sdružující profesionály se zájmem o studium a rozvoj Gestalt psychoterapie v ČR. Vznikla v roce 2004 a je zapsána ve spolkovém rejstříku jako zapsaný spolek. Cílem ČSGT je upevňovat, prosazovat a rozšiřovat praktické uplatňování Gestalt psychoterapie v ČR a usilovat tak o její uznání v psychoterapii, poradenství a jiných oblastech pomáhajících profesí. Dalšími cíli jsou obhajování profesních zájmu psychoterapeutů sdružených v ČSGT, účast na tvorbě a rozvoji koncepce poskytování psychoterapie v ČR, stimulování odborného vzdělávání v Gestalt psychoterapii a vytváření podmínek pro zajištění vysoké úrovně profesionální kompetence a etiky. (Podrobněji o cílech ČSGT viz "Stanovy ČSGT").

Pro přihlášku do společnosti použijte následující odkaz.

Přihláška do ČSGT

Pokyny pro platbu členských příspěvků

 

Aktuality

IVGT Praha vás srdečně zve na jedinečnou přednášku - NEUROBIOLOGIE GESTALT TERAPIE: OD REVIZE KE ZNOVUZROZENÍ - Felicie Carroll. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 7. 9. 2017. Více informací naleznete zde.

***

Na stránce Ke stažení najdete 3 kapitoly z knihy Gestalt Therapy in Clinical Practice. From Psychopathology to the Aesthetics of Contact, na níž se autorsky podílel Jan Roubal. Na překladu spolupracují kolegové napříč českými a slovenskými Gestalt instituty a společnostmi. Práce na překladu knihy pokračují, takže se můžete těšit na další přírůstky a někdy v budoucnu i na celou knihu v češtině. Přejeme inspirativní čtení!

***

8. 4. 2017 proběhla Členská schůze ČSGT, kde byl zvolen nový výbor společnosti ve složení:

Michal Černík - předseda
Vratislav Bareš - místopředseda
Kateřina Ožanová - místopředsedkyně
Barbara Ernest
Daniel Krejcar
David Navrátil
Tono Polák
Ondřej Ptáček
Simona Svozilová

Děkujeme všem za účast na volbách a slavnostním večírku!

***

7. 4. 2017 proběhl další odborný seminář ČSGT, tentokrát na téma Gestalt psychoterapie a psychiatrie,
kde byly prezentovány přednášky:

MUDr. Michaela Horáčková - Gestalt psychoterapie v ordinaci psychiatra: Cesta tam a zase zpátky
Mgr. Barbora Valková - Zkušenosti z práce na uzavřeném psychotickém oddělení
Mgr. Ondřej Ptáček a MUDr. Jan Knopp - komunikace psychoterapeuta a psychiatra
Děkujeme za všechny příspěvky do diskuze a těšíme se na další setkání.

***

Ve dnech 24.-26.3.2017 proběhla v kongresovém hotelu Jezerka v Železných horách 5. česká konference Gestalt psychoterapie s podtitulem "Pátý element: Setkání", kterou pořádal Institut pro výcvik v Gestalt terapii ve spolupráci s Easy Prague. Fotogalerii z této akce najdete na http://www.gestalt-praha.cz/.

 

Aktivity

Připravované akce:

 

Uspořádané akce:

* 8.4.2017 - Členská schůze ČSGT, byl zvolen nový výbor společnosti

* 7.4.2017 - Odborný seminář ČSGT na téma Gestalt psychoterapie a psychiatrie

* Workshop Gestalt Therapy with Children and Adolescents vedený americkou psychoterapeutkou Lynn Stadler, žačkou Violet Oaklander, proběhl ve dnech 21. - 24. 4. 2016 v Karlových Varech.  

 * Ve dnech 9. a 10. 10. 2015 se v Praze uskutečnila konference "Moving Self in Psychotherapy", jíž se ČSGT účastnila coby spolupořadatel.

* Ve dnech 15. - 17. 10. 2014 proběhla 4. Česká a 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie v Sepetné.

* 15.10.2014 proběhla v Sepetné Valná hromada. ČSGT má nyní 83 platných členů. Byly zvoleny dvě nové členky Revizní komise ČSGT Taťána Šimečková a Martina Poláčková. Funkční období Výboru a Revizní komise bylo prodlouženo do dubna 2017. Další členská schůze proběhne na jaře 2015 v Brně.

 

   

Pokyny pro platbu členských příspěvků

Členský příspěvek činí 500 Kč a je splatný vždy do 1. 5. daného kalendářního roku na účet ČSGT: 35-4686030287/0100. Jako variabilní symbol použijte část rodného čísla před lomítkem. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno i příjmení. K platbě po uvedeném termínu budeme účtovat "penále" ve výši 200,-Kč.