Ve dnech 26/10/2018 – 28/10/2018 Berlíně organizuje EAGT (Evropská asociace pro Gestalt terapii) a její Human Rights and Social Responsibility Committee konferenci s podtitulem „Yes, we care! Supporting human dignity in a collapsing field“. Konference je určena všem Gestalt terapeutům, kteří jsou profesně či dobrovolně angažovaní v sociální/politické oblasti a poskytují pomoc v takových komplexních situacích, jako jsou války, práce s uprchlíky, obrana lidských práv nebo první péče po traumatických událostech. Více informací o konferenci zde.