INSTITUT DIALOG NABÍZÍ KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRO PROFESIONÁLY

z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie. Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky. Nabízený program je schválen IPVZ pro zdravotnictví. Vedoucí trenérského týmu jsou diplomovaní britskými a americkými instituty GPTI a GATLA. Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.

Cena: 205 Kč / výcviková hodina (nezahrnuje ubytování, stravu a vedlejší náklady výcviku).

Platba: 4x ročně za výcvikový blok.

Předpokládané otevření výcviku: září 2024

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2024

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz

Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz