Partneři konference

NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

Na konferenci nabízí možnost zakoupení titulů ze své produkce se slevou 20%. Je také mediálním partnerem konference.

Nakladatelství bylo založeno v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže, od začátku je proto orientované především na publikace z oborů pedagogika, psychologie, psychoterapie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Portál má svoji Vědeckou radu – její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborné produkce Portálu. Knižní produkci doplňují periodika – měsíčníky, které zahrnují trendy moderní psychologie – Psychologie dnes, výchovu v mateřských školách – Informatorium 3-8 a moderní pohled na školství pro učitele i rodiče –  Rodina a škola. Od podzimu 2006 pořádá Portál odborné semináře určené pedagogům, v roce 2015 přibyly i psychologické kurzy.

GAMES4THERAPY

Na konferenci nabízí praktické seznámení s počítačovým programem Archipelago, který slouží jako terapeutická a poradenská pomůcka pro práci s dětmi v rozvodových situacích.

Na stánku bude možné si počítačovou aplikaci vyzkoušet, prohlédnout si tištěné „Průvodce metodou“, „Karty pro úvodní práci s dítětem“ i dětmi vyrobené knížky Archipelago. Dále bude možné si vyzkoušet výrobu pomůcek k aplikaci tzn. zvířátek z látek a ručníků. Během celé soboty budou autorky aplikace k dispozici všem, kdo váhají s tím, jestli a jak by metodu ve své práci mohli využít. Další poradenství bude zahrnovat pomoc s on-line registrací a se stažením měsíční free verze. Účastníkům konference nabízí také slevu pro nákup roční licence programu.

GAMES 4 THERAPY se svými podnikatelskými aktivitami snaží přispět k rozvoji společnosti a to především v oblasti péče o ohrožené děti. Vyvíjí originální interaktivní multimediální aplikace, které slouží jako terapeutické pomůcky pro psychology a psychoterapeuty v poradnách, ve školách, v ambulancích i v soukromé praxi. Aplikace vychází z kvalitního psychoterapeutického a psychologického poznání a praxe a slouží také jako nástroje pro další vzdělávání profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví dětí. Prvním produktem se stal program Archipelago, který pomáhá odborníkům pracujícím s dětmi, které zažily rozvod nebo rozchod rodičů.

B-CREATIVE

Na konferenci nabízí možnost prohlídky všech terapeutických karet ze své nabídky a jejich objednání se slevou a poštovným zdarma.

Lektorské a terapeutické pomůcky b-creative podporují terapeuty, lektory, učitele, kouče či kariérní poradce v kreativní práci s klienty. Metaforické (asociativní, projektivní) karty a hřiště pro Sandtray terapii (tzv. Sandbox) pomáhají povzbuzovat zájem, angažovanost a zvídavost klientů na cestě jejich osobního rozvoje a růstu. Klienti se mohou jejich prostřednictvím více setkat s intuitivní stránkou své osobnosti, profesionálům usnadňují otevírání konverzace při práci s jednotlivcem i se skupinou. B-creative a jeho zakladatelka Magda Shymon byly oceněny v Národní ceně kariérového poradenství 2014 za podporu rozvoje kreativity poradců.

ČASOPIS PSYCHOTERAPIE

Mediální partner konference.

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v ČR. Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. Redakční rada časopisu se proto hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Dále buduje zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR)Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). Vydavatelem časopisu je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzitě v Brně.

DIALOG – Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii

Na konferenci je Dialog sponzorem pre-konferenčního workshopu: „Supervizní workshop“ (vede PhDr. Anton Polák)

DIALOG byl založen v roce 1996 a od té doby nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie, poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce a profesionálního života pojmout filozofii a metodologii Gestalt terapie. DIALOG působí v rámci České psychoterapeutické společnosti JEP a plně se hlásí k jejímu etickému kodexu. Od roku 2002 je DIALOG členem Evropské asociace pro Gestalt terapii (EAGT).

GESTALT PLUS

Náš projekt vychází vstříc všem, kteří mají potřebu dalšího vzdělávání v Gestalt terapii. Nabízíme postgraduální program, jehož účastníci mohou rozvinout specifické kompetence, rozšířít si svůj repertoár o nové perspektivy, modely a kognitivní mapy, zažít experienciální a experimentální přístup, procvičit si práci s emocemi či skupinovou dynamikou… a zejména zažít podnětné kolegiální prostředí. Druhý běh našeho kurzu zahajujeme ve složení Stanislava Dudová, Jiří Drahota, Martin Jára a Jan Roubal na začátku roku 2020.

Chcete se stát partnerem naší konference? Bude nám potěšením!

Jako protihodnotu nabízíme
  • Pronájem vystavovatelské plochy
  • Volný vstup na odborný program
  • Reklamu na konferenčních webových stránkách
  • ...a hlavně dobrý pocit z podpory komunity odborníků!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít