ANTON POLÁK (ČR / SR)

Supervizní workshop

Prekonferenční workshop

Anotace workshopu

Účastníci skupiny mají možnost pracovat mezi sebou v roli terapeut a klient s přímou supervizí terapeutické práce. Po krátké terapeutické práci (zhruba 25 minut) následuje „pozorování“ tj. skupinová diskuse o procesu klienta z hlediska GT teorie a supervize práce terapeuta se zaměřením na fenomenologicko-dialogické aspekty jeho přístupu.

Představení lektora

Tono je psycholog, vystudoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po letech působení na Slovensku žije v Brně, kde vede vlastní soukromou psychologickou a psychoterapeutickou praxi. Svoje psychoterapeutické vzdělávání začal výcvikem v dynamické skupinové terapii a později i působil jako trenér ve výcviku v skupinové terapii. Od konce 90. let, kdy certifikační zkouškou ukončil výcvik s GATLA a GPTI, se věnuje Gestalt terapii. Kromě trenérské práce v institutu DIALOG externě přednáší na Psychologickém ústavu FFMU v Brně (mimo jiné fenomenologickou psychologii a dynamickou neurozologii) a věnuje se překladům psychoterapeutické literatury. Je držitelem Evropského certifikátu v psychoterapii (ECP) , supervizorem Českého institutu pro supervizi (ČIS) a zakládajícím členem České společnosti pro Gestalt terapii (ČSGT).

Info

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Víc informací

Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani jinak poskytovány třetím osobám.

Zavřít